Profil firmy

Informace o naší společnosti

Společnost Triumfa s.r.o. je stabilním podnikatelským subjektem se sídlem v Plzni. Od roku 1996 zajišťuje služby v oblasti správy majetku, a to především bytů ve vlastnictví společenství vlastníků, družstev, fyzických osob, sdružení vlastníků, měst a obcí, a disponuje proto v této oblasti velkým množstvím praktických zkušeností. Při samotném zajišťování správy majetku je z naší strany kladen důraz především na individuální přístup ke klientovi a na samostatné a průhledné hospodaření jednotlivých subjektů, tj. samostatné bankovní účty pro jednotlivé domy, vedení odděleného účetnictví, samostatná evidence plateb nájemného, plateb zálohových služeb pro jednotlivé domy či plateb do fondu oprav.

Kvalita a jistota


Systém správy nemovitostí je prováděn pro všechny klienty jednotně s využitím systému ISO 9001 a moderního softwarového vybavení, což plně podporuje zastupitelnost jednotlivých pracovníků.

Společnost Triumfa s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu u ČSOB pojišťovny, a.s. na odpovědnost za škodu ve výši 10.000.000 Kč.

Naše společnost se na území Plzeňského kraje řadí mezi největší firmy zabývající se kompletní správou nemovitostí. Našimi klienty v Plzni a okolí je přes 350 společenství vlastníků a bytových družstev a téměř 50 vlastníků soukromých nájemních domů. Mezi naše význačné klienty patří město Přeštice, obec Líně a město Dobřany.

Vybavení


Všechna naše pracoviště jsou dostatečně podporována kapacitním napojením telefonických linek a přístupu na internet pro potřeby elektronické pošty. Kanceláře jsou vybaveny moderním počítačovým vybavením, tiskárnami, kopírkami, skenery a všichni výkonní pracovníci zákaznického centra disponují mobilním telefonem.

Certifikace

 
certifikatISO_2020

Certifikát ISO 9001