Oznámení odstávky tepla a teplé vody v Plzni

Změna provozních hodin v Přešticích
5.5.2014
Nový harmonogram svozu odpadu v Plzni
2.9.2015
Zobrazit vše

Oznámení odstávky tepla a teplé vody v Plzni

OZNÁMENÍ DODAVATELE TEPLA – PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

platí pro všechny odběratele v PLZNI

Věc: Odstávka horkovodů Plzeňské teplárenské, a.s. 05/2015

V souladu se zněním § 7 (popř. 8) bodu (1) písm.c) „Základních podmínek dodávek tepelné energie ze sítí Plzeňské teplárenské, a.s.“ (příloha C, popř. č. 2, smlouvy o dodávce tepelné energie) a § 76 bodu (4) písm. c) tzv. Energetického zákona č.91/2005 Sb. v úplném znění, Vás informujeme o termínu odstávky potřebné pro provedení prací na centrálním výrobním zdroji Plzeňské teplárenské, a.s.

Tato odstávka bude mít za následek přerušení dodávek tepelné energie do Vašeho objektu a zároveň s tímto bude přerušena taktéž dodávka teplé vody.
Jedná se o situaci, která nás velmi mrzí, ale z důvodu předcházení případné havárii v zimních měsících, se jedná o nutné řešení situace tímto způsobem.

Odstávka proběhne v termínu 21. 5. – 23. 5. 2015.

Vám, našim zákazníkům se velmi omlouváme za vzniklé komplikace a zároveň Vás tímto ubezpečujeme, že vynaložíme maximální snahu, aby odstávka byla provedena v co nejkratším termínu a námi nabízený komfort služeb spojený s dodávkou tepla všem našim zákazníkům, byl co nejdříve obnoven.

S pozdravem

Ing. Jiří Král
vedoucí oddělení obchodu
Plzeňská teplárenská, a.s.